NÁŠ PRÍBEH

Spoločnosť nadväzuje na pôsobenie stavebného inžiniera Ing. Adama Miškovčíka.

Našou hlavnou náplňou je vypracovanie projektovej dokumentácie v časti statika stavieb v požadovanom rozsahu (dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačná dokumentácia stavby).

Venujeme sa problematike 

  • inžinierskych stavieb (mosty, oporné múry, a pod.)
  • pozemných stavieb (rodinné domy, bytová a občianska výstavba, obchodno-zábavné a športovo-relaxačné centrá, priemyselné areály a pod.)

Zameriavame sa na rôzne typy materiálov

  • betónové konštrukcie
  • oceľové konštrukcie
  • spriahnuté konštrukcie
  • drevené konštrukcie

Našou úlohou je nájsť výhodné riešenia pre jednotlivé objekty ako z pohľadu statiky, tak z ekonomického hľadiska a návrhy smerovať k vhodnej optimalizácii týchto dvoch faktorov. 

NAŠOU PRIORITOU JE NAVRHNÚŤ OPTIMÁLNE RIEŠENIA, KTORÉ VEDÚ K SPOKOJNOSTI KLIENTA

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť bola založená autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Adamom Miškovčíkom ako pokračovanie výkonu slobodného povolania v kategórii inžinier pre statiku stavieb.


Ing.

Adam

MIŠKOVČÍK

Autorizovaný stavebný inžinier 

 I3 - Statika a dynamika stavieb

I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb - Mosty, tunely

CEO 

PRACOVNÝ TEAM

Ing.

Marek

VÝBOCH


STATIK - JUNIOR