REALIZOVANÉ PROJEKTY

Projekty realizované na domácom území a v zahraničí. Projekty inžinierskych stavieb  boli vypracované počas zamestnania v spoločnosti Link projekt s.r.o. a projekty pozemných stavieb boli vypracované v spolupráci s obchodnými partnermi.

INŽINIERSKE STAVBY

POZEMNÉ STAVBY