BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKCIA

Bytový dom - Havranské - Banská Bystrica

Bytový dom je materiálovo tvorený zo železobetónu s 5 nadzemnými (+1 podlažie uvažované ako dobudované v budúcnosti ) a 2 podzemnými podlažiami. Je založený plošne na železobetónovej základovej doske. Pôdorysný tvar je lychobežníkový. Podzemné podlažia slúžia ako parkovanie a sklady. V rámci projektu boli riešené aj inžinierske stavby ako oporné múry a prístupová rampa na 1.PP. Stupeň spracovania - Realizačná dokumentácia.

Bytový dom - Jaskový rad - Bratislava

Bytový dom je materiálovo tvorený zo železobetónu s 8 nadzemnými a 2 podzemnými podlažiami. Je založený plošne na železobetónovej základovej doske. Pôdorysný tvar je členitý. Podzemné podlažia slúžia ako parkovanie a sklady. Stupeň spracovania  - Dokumentácia na stavebné povolenie.

Terasové domy - Bratislava - Dúbravka

Bytový dom je navrhnutý ako železobetónový objekt. Tvar je situovaný do členitého terénu s výškovým odsadením prepojených objektov slúžiacich ako byty. V dome sa nachádzajú 4 nadzemné a dve podzemné podlažia. Založený je plošne. Projekt obsahoval dva objekty Terasových domov.  Stupeň spracovania - Dokumentácia na stavbené povolenie.