BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKCIA

Bytový dom - Jaskový rad - Bratislava

Bytový dom je materiálovo tvorený so železobetónu s 8 nadzemnými a 2 podzemnými podlažiami. Je založený plošne na železobetónovej základovej doske. Pôdorysný tvar je členitý. Podzemné podlažia slúžia ako parkovanie a sklady. Stupeň spracovania DSP.

Terasové domy - Bratislava - Dúbravka

Bytový dom je navrhnutý ako železobetónový objekt. Tvar je situovaný do členitého terénu s výškovým odsadením prepojených objektov slúžiacich ako byty. V dome sa nachádzajú 4 nadzemné a dve podzemné podlažia. Založený je plošne. Projekt obsahoval dva objekty Terasových domov.  Stupeň spracovania DSP.