BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKCIA

Polyfunkčný objekt - ROVINKA

Jedná sa o nepodpivničený polyfunkčný objekt so 4.NP zložený z dvoch stavebných objektov A a C a spojovacím objektom B. Nosnú konštrukciu tvorí priestorová železobetónová konštrukcia s vyložením 1.NP, ktoré je podopreté oceľovými stĺpami tvaru "V".

Bytový dom - Na Uhlisku - Banská Bystrica

Nosná konštrukcia je tvorená zo železobetónového skeletu so stužujúcimi stenami. Je členený na administratívnu a obytnú časť. Je založený plošne na železobetónovej základovej doske. Pôdorysný tvar je členitý. Podzemné podlažia slúžia ako parkovanie .  Stupeň spracovania - Dokumentácia na stavebné povolenie. 

Bytový dom - Havranské - Banská Bystrica

Bytový dom je materiálovo tvorený zo železobetónu s 5 nadzemnými (+1 podlažie uvažované ako dobudované v budúcnosti ) a 2 podzemnými podlažiami. Je založený plošne na železobetónovej základovej doske. Pôdorysný tvar je lychobežníkový. Podzemné podlažia slúžia ako parkovanie a sklady. V rámci projektu boli riešené aj inžinierske stavby ako oporné múry a prístupová rampa na 1.PP. Stupeň spracovania - Realizačná dokumentácia.

Bytový dom - Jaskový rad - Bratislava

zdroj: www.jaskac.sk
zdroj: www.jaskac.sk

Bytový dom je materiálovo tvorený zo železobetónu s 8 nadzemnými a 2 podzemnými podlažiami. Je založený plošne na železobetónovej základovej doske. Pôdorysný tvar je členitý. Podzemné podlažia slúžia ako parkovanie a sklady. Stupeň spracovania  - Dokumentácia na stavebné povolenie, Realizačná dokumentácia stavby.

Terasové domy - Bratislava - Dúbravka

Bytový dom je navrhnutý ako železobetónový objekt. Tvar je situovaný do členitého terénu s výškovým odsadením prepojených objektov slúžiacich ako byty. V dome sa nachádzajú 4 nadzemné a dve podzemné podlažia. Založený je plošne. Projekt obsahoval dva objekty Terasových domov.  Stupeň spracovania - Dokumentácia na stavbené povolenie.

© 2018 PRO-SENSE - Statika stavieb,  Zlatá 8, Banská Bystrica, 974 05
Created by  Webnode Cookies
Jazyky