RODINNÉ DOMY, HALY A OSTATNÉ

Rodinný dom - Rakúsko

Dvojpodlažný rodinný dom. V presklennej časti je tvorený železobetónovým rámom na preklenutie väčšieho rozpätia. Jednostupňový projekt.

Úpravy Haly - Peugeot DS Multibrand

Jedná sa o zásahy do nosnej konštrukcie existujúcej haly a to otvorením priestoru a nahradením nosných prvkov spolu so zosilnením nadmerne namáhaných prvkov nosnej konštrukcie. Realizačná dokumentácia.

Hala Vrbové

Jedná sa o rozšírenie existujúcel haly vo Vrbovom. Hala je riešená ako oceľová konštrukcia s vínimkou administratívnej časi, ktorá je riešená ako murovaná s montovaným keramickým stropom. Rozpätie väzníkov je 13,5 m. Stupeň projektovej dokumentácie - Dokumentácia na stavebné povolenie. 

Telocvičňa Limbach

Jedná sa o oceľovú konštrukciu zloženú z oceľových rámov priečne stužených väznicami. Nosné prvky sú z valcovaných profilov. Stĺpy sú založené na dvojstupňových železobetónových pätkách. Rozpätie rámu je 16,2 m. Realizačná dokumentácia.

Bocianie hniezdo

Naša spoločnosť vypracovala statický posudok na konštrukciu z agátového dreva. Jedná sa o detské ihrisko v NESTVILLE PARKU v Hniezdnom.

Rodinný dom - Skalica

Dvojpodlažný rodinný dom s pôdorysnou plochou 1. nadzemného podlažia 254 m2 a 2. nadzemného podlažia 88,4 m2. Posudok bol zameraný na nosné železobetónové prvky (dosky, preklady, vence), zabetónované oceľové nosníky (HEB), oceľové stĺpy. Založenie stavby bolo riešené ako plošné na základových pásoch a základovej doske. Jednostupňový projekt.

MIESTO

SKALICA

ROK

2018

STUPEŇ

DSP, DRS

VEĽKOSŤ

342,4 m2

Rodinný dom - Záhorská Bystrica

Jedná sa o jednopodlažný rodinný dom s pôdorysnou plochou 228,5 m2. V návrhu boli použité rôzne materiály ako železobetón, oceľ, drevené trámy a sklenené prestrešenie terasy. V časti statika boli riešené železobetónové nosné prvky (dosky, vence, preklady, prievlaky a stužujúce stĺpiky), oceľové stĺpy, drevené trámy prestrešenia terasy. Založenie konštrukcie bolo riešené ako plošné na základových pásoch a základovej doske. Jednostupňový projekt.

MIESTO

ZÁHORSKÁ BYSTRICA

ROK

2018

STUPEŇ

DSP, DRS

VEĽKOSŤ

228,5 m2

Hala - Rekonštrukcia - Nitra

Jedná sa o riešenie projektu statiky pre rekonštrukciu existujúcej haly v Nitre pre realizačné účely. Rozsahovo zasahuje rekonštrukcia do obvodovej časti, kde sa uvažuje s vytiahnutím obvodových múrov v prvej časti haly po výškovú úroveň druhej časti s výmenou pôvodného stropu a vybudovaním novej oceľovej strešnej konštrukcie. V druhej časti haly je riešené vybudovanie predeľovacej steny a vytvorenie nového spriahnutého medzistropu. Je tvorený z oceľových valcovaných profilov, na ktorých je uložený trapézový plech a nadbetonávka vystužená karisieťami. Spriahnutie je riešené pomocou spriahovacích trnov. Založenie je plošné na novovybudovaných pätkách. Pôdorysný tvar haly je 30 m x 12 m. Dokuemtácia pre realizáiu stavby.