Programové vybavenie

IDEU používame na posudzovanie oceľových prípojov a jednotlivých tuhostí spojov pre oceľové konštrukcie. Takisto využívame presun informácií medzi modelom SCIA a návrhom styčníkov IDEA. Rovnako využívame posudzovanie v kombinácii s MIDAS CIVIL pre predpäté a železobetónové prvky.

Program umožňuje podrobnú analýzu jednoduchých aj zložitých stavieb s využitím metódy konečných prvkov pre výpočet vnútorných síl a dimenzovanie prvkov.  Poskytuje najmodernejšie metódy analýzy stability, dynamiky, seizmických účinkov a mnohé iné. Takisto umožňuje prepojenie s programom Allplan na prenos informácií 3D modelu.


MIDAS Civil využívame prevažne na inžinierske stavby, primárne na mostné objekty. Výhodou programu je sofistikovaná časová analýza (fázovanie výstavby) s uvážením reologických procesov, strát predpätia a mnohé iné výhody ponúkané programom.


Allplan Engineering využívame na 3D vystužovanie prvkov konštukcie s využitím technológie BIM. Ide o efektívny spôsob využitia prepojenia jednotlivých programov, elimináciu kolízií, úsporu času a financií.


Geo5 je software, ktorý sa zameriava na riešenie geotechnických výpočtov ako sú stabilitné problémy svahov, navrhovanie plošných a hĺbkových základov, a iných.


AutoCad LT 2020 nám slúži na úpravu a expedíciu výkresovej dokumentácie v 2D priestore.